පාවිච්චියට ගෙන නොමැති, 48″ * 2…

, , Leave a comment

පාවිච්චියට ගෙන නොමැති,
48″ * 24″ ප්‍රමාණයේ,
ඉහළ සිට පහළට විවෘත කළ හැකි පැති දොරක් සහිත,
මදුරු දැලක් හෝ සෙල්ලම් භාණ්ඩ එල්ලිය හැකි,
අවශ්‍ය වූ විටක ගලවා තැබිය හැකි වන පරිදි නිමවා ඇති,
හල්මිල්ල ලීයෙන් සාදන ලද බේබි කොට්
එකක් විකිණීමට ……

For Sell
Not Used,
Still in a good Condition,
48″ * 24″ in size,
With a side door and removable Hangar,
Wooden (halmilla)
Mirigama

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම