පාවිච්චි කරන ලද හොඳ තත්වයේ තිබ…

, , Leave a comment

පාවිච්චි කරන ලද හොඳ තත්වයේ තිබෙන මෙම ප්ලස්ටික් ඇසුරුම් කූඩ සියල්ල විකිණීමට ඇත.
👍ලොකු කූඩ – 17ක්
👍මධ්යම ප්‍රමානයේ කුඩ – 25 ඇත.

👍ලොකු කූඩයක් – 1000/-
👍මධ්යම ප්‍රමානයේ කූඩයක් – 900/-

සියල්ල එකවර මිලදී ගන්නා අයෙකුට ලබා දෙමි.
(දෙක, තුන ලබා දීමට නොහැක)

Call – 0772690503
හකුරුකුබුර – මීරිගම

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම