පාවිච්චි කරන ලද හොඳ තත්වයෙන් ක…

, , Leave a comment

පාවිච්චි කරන ලද හොඳ තත්වයෙන් ක්‍රියා කරන මෙම යන්ත්‍ර විකිණීමට ඇත.
(මිල ගණන් සදහන් කර ඇති බැවින් දැන්වීම හොදින් බලන්න)

හකුරු කුඹුර – මීරිගම
0772000503 / 0777710209

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම