පාවිච්චි නොකළ අගල් 1/2 කෝන්ඩිය…

, , Leave a comment

පාවිච්චි නොකළ අගල් 1/2 කෝන්ඩියුට් බට 30ක් ඇත.
වෙළඳපොල මිලට වඩා අඩූවෙන්…
බටයක් – රූ.200/-
Call – 0772690503

හකුරුකුඹුර – මීරිගම

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම