පාසල් ළමුන් සදහා අවශ්‍ය පරිදි …

, , Leave a comment

පාසල් ළමුන් සදහා අවශ්‍ය පරිදි පරිඝණක හා උපාංග විකිණීම
දුර පලාත් අය ඉන්නවන්ම් ඩිලිවර් කරලා දෙන්න පුලුවම් කෝල් කරන්න (Mirigama)
071 55 90 504
Branded Computer for Sale (071 55 90 504)
processor 3.00 GHz (Core 2 Duo E8400)
Ram 4 GB / Hard 250 GB
HP Branded Monitor 20 inch
Keyboard & Mouse
Call Or WhatsApp 071 55 90 504
Prize – 22000

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම