පැටිරල්/ ලාපුතෙල් වලින් වැඩකරන…

, , Leave a comment

පැටිරල්/ ලාපුතෙල් වලින් වැඩකරන වතුර මෝටරයක් අව්‍යයි.
0710137254
විකුනන කෙනෙක් කතානරන්න.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම