පැරැණි රේඩියෝ එකකින් ගීත රස වි…

, , Leave a comment

පැරැණි රේඩියෝ එකකින් ගීත රස විදීමට,පුවත් ඇසීමට කැමති ඔබ සදහා මෙන්න මහගු අවස්තාවක්.දැනට ක්‍රියා විරහිත තත්වයේ ඇති මෙම වටිනා රේඩියෝව විකුනනු ලැබේ.අවශ්‍ය නම් වැඩ කරන ආකාරයට මෙය සකසා දිය හැක.එවිට විකුනුම් මිල වැඩි වේ.
(0714082032)
(No.240,Kotadeniyawa Road,Kurunduwaththa,Mirigama.)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම