පිට රට ඉන්න කෙනේකුට බෙහේත් වගය…

, , Leave a comment

පිට රට ඉන්න කෙනේකුට බෙහේත් වගයක් යැවීමට අවශයකර තිබේ . එය සිදු කල හැකි ආකාරයක් හෝ ඒ සම්බන්ධව කටයුතු කරන ආයතනයක් තිබේනම් තොරතුරක් ලබා දෙන්න.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම