පුද්ගලික ආයතනයකට #විදුලිබල #මණ…

, , Leave a comment

පුද්ගලික ආයතනයකට #විදුලිබල #මණ්ඩලයේ මාර්ග රැහැන් ඇදීම සදහා කම්බිකරැවන් ඉක්මනින් අවශ්‍යයි .
ගම්පහ, මීරිගම අවටින්.
අමතන්න -0715677424
0332274238

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම