පුන්චි පැටවුන්ගේ හීන ටික ටික ඉ…

, , Leave a comment

පුන්චි පැටවුන්ගේ හීන ටික ටික ඉටු කරන එක් තමයි අපේ එකම අරමුණ .ඉතින් ඉතා දුෂ්කරතා එක්ක ඉගෙන ගන්න අපේ පුන්චි පැටවුන්ගේ නුවන පාදන්න අංගසම්පූර්ණ පුස්තකාලයක් සාදාදීමට SL HELPERS අපි සූදානම් වෙනවා…..ඉතින් ඔයාලටත් පුලුවන් අපි එක්ක එකතු වෙන්න….ඔයලා කියවලා ඉවර පොත් තියේ නම් අපිට කියන්න.අපි එන්නම් අරන් යන්න.ඔයාලත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න.පුන්චි දරු පැටවුන්ගේ නුවන පාදන්න.❤️

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම