පුරවැසියකු ලෙස දැන සිටීම වැදගත…

, , Leave a comment

පුරවැසියකු ලෙස දැන සිටීම වැදගත් නීතිමය කරුණක් ගැන පුවත්පතක පළවූ ලිපියක් ඇසුරින්….

පුද්ගලයකු සතු අනන්‍යතාවය වන ජාතික හැදුනුම්පත අන්සතු කල නොහැක….

වෙනත් කිසිවෙකුට ලග තබා ගත නොහැක….

වෙනත් කිසිවෙකුට භාවිතා කල නොහැක…….

අැපයක් වශයෙන් හෝ භාරයට ගත නොහැක…

පොලිස් නිලධාරින්ට පවා එසේ කල නොහැක…

2016 අංක 08 දරන පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ (සංශෝධන) පනතේ 44(1)(ඉ) උප වගන්තිය ප්‍රකාරව එය දඩුවම් ලැබිය හැකි වරදකි………..

දඩය රුපියල් 5000කි……

~ ප්‍රබුද්ධ ~

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම