පුරා මාස 3ක් අප සමග අත් වැල් බ…

, , Leave a comment

පුරා මාස 3ක් අප සමග අත් වැල් බැදගත් මීරිගම ආදරණීය හිතවතුන් ට

👉ගී Delivery👈❤️ & Transport අපේ හදවතින්ම ස්තූතිය💚💜️❤️

හිත හිත ඉන්න එපා
කථා කරන්න අපට

ඔබත් අදම පහසුව විදින්න💗
❤️👉ගී Delivery & Transport 👈❤️
💚🛵🛵🛵🛵🛵🛵🛵🛵🛵🛵🛵🛵💚

0715607420 ගීමාල්

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම