පුවත් පතක විශේෂංග ලිපියක් සදහා…

, , Leave a comment

පුවත් පතක විශේෂංග ලිපියක් සදහා
මිීරිගම අවට අකුරු තුනේ නමි ඇති ගමි ඇත්නමි දන්වන්න.නාල්ල යයි ගමක් ඇත්ද ?එහි ඉතිහාසය දන්වන්න .මාධ්‍යවෙිදි පුෂ්පනාත් මල්ලිකාරචිචි 0771627547

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම