පුළුවන් අය ලියන්න ..🙈 අයදුම්ප…

, , Leave a comment

පුළුවන් අය ලියන්න ..🙈
අයදුම්පත්‍ර භාරගන්නා අවසන් දිනය 15 වෙනිදා දක්වා දීර්ඝ කොට ඇත.

කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාර III වන ශ්‍රේණියට නිලධාරීන් බඳවා ගැනීම.

සුදුසුකම් :-

අවුරුදු 30 ට නොවැඩි වීම.

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සිංහල/දෙමළ/ඉංග්‍රීසි භාෂාව, ගණිතය සහ තවත් විෂයන් දෙකකට සම්මාන සාමාර්ථ සහිතව එකවර විෂයන් හයකින් සමත් වීම.

අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගය අවම වශයෙන් එක් විෂයක් (සාමාන්‍ය පොදු පරීක්ෂණය හැර) සමත් වීම.

තරඟ විභාගයකින් පසුව සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වේ

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම