පෙෘඩ ඉතිහාසය . කණ්ඩලම දේවාලය ….

, , Leave a comment

පෙෘඩ ඉතිහාසය .
කණ්ඩලම දේවාලය ..
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳
මීරිගම ජනතාව පමණක් නොව
ඔයාලගේ අදහස් ඉතා අගයමි.
ආදරෙයි ඔයාලට සැමදා …

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම