පොල් ගස් 8 පුවක් ගස් 12-15 අතර…

, , Leave a comment

පොල් ගස් 8 පුවක් ගස් 12-15 අතර හරි හතරැස් නිස්කලංක සුන්දර වටපිටාවක පිහිටි සරුසාර පොල් ඉඩමක් විකිණීමට -බාදුරාගොඩ

මීරිගම-දිවුලපිටිය (242)ප්‍රධාන පාරට සහ ඉන්ධන පිරවුම් හලට-කි:මී 1 .
බාදුරාගොඩ ජාතික පාසලට කි:මී 1.5 . හගවත්ත ප්‍රාථමික විද්‍යාලයට මීටර් 800යි. අඩි 10 ක පුළුල් මාර්ග,බැංකු ණය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය රජයේ අනුමත පිඹුරු පත්, නිරවුල් තෑගි ඔප්පු,

පොලියක් නොමැතිව ටික ටික ගෙවීමට හැකියාව ඇත.

වැඩි විස්තර සඳහා
076-1105855/076-7120400

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම