පොලිම් නැතිව තද බදේ නැතුව ඔබගේ…

, , Leave a comment

පොලිම් නැතිව තද බදේ නැතුව ඔබගේ සිතැඟි පරිදි අලුත් වෙන්න අලුත් විදියට හිතන්න එන්න #PD_FASHION එකට…😁😁
(කාන්තා / පිරිමි නිමි ඇදුම් )
අලුත්ම විලාසිතා එකක් හැඩවන්න PD Fashion එකට එන්න…..මිරිගම අලුත්ම වෙනස විලාසිතා මන්දිරය PD FASHION මිරිගම කණ්ඩලම සෙඩ් එක ඉදිරිපිට ඔබත් පැමිණ වෙනස වටහා ගන්න …..( අලුත් විදියට හිතන අලුත් විදියට අදින ඔබ සදහාමයි👕👕…(අතේ ඇති මුදලට හොදම දේ ගන්න fatry out late සමගින් )

(මිරිගම කණ්ඩලම සෙඩ් එක ඉදිරිපිට PD FASHION )
TEL 0714287409 / 0717094757

Thanks (මිරිගම අපි adiming🙏)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම