පෞද්ගලිකව විකුණන පර්චර්ස් 12….

, , Leave a comment

පෞද්ගලිකව විකුණන පර්චර්ස් 12.5 බිම්
කොටසක් 3

🔴සුන්දර වෙල් යායට මායිම්ව

🔴221 ගිරිඋල්ල නිට්ටඹුව බස් පාරට මීටර් 400

🔴විජය රජදහන දුම්රියපොළට මීටර් 500

🔴මීරිගම අධිවේගී පිවිසුම 2km

🔴අඩි 15 මාර්ගය

🔴ලිං ජලය

🔴තෙකලා විදුලිය

🔴නිරවුල් ඔප්පු

🔴පදිංචියටත් ආයෝජනයටත් හොඳම තැන

🔴ගෝල්ඩන් සිටි නිවාස සංකීර්ණයට යාබදව

⭕ ~Contact info~ = 0771399976

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම