| පkE නිවුස් | මීරිගම කාමල්ගේ …

, , Leave a comment

| පkE නිවුස් |
මීරිගම කාමල්ගේ අරක්කු තැබෑරුම ගාව වූ සිද්ධිය මම ඊයේ කිව්වා. මං හංගලා නෙමේ ගල් බාගේ ගත්තේ. හරි ඒක නෙමේ කතාව. එතැන වීඩියෝ කරානේ. අද නිවුස්වලට ඒක දාලලු. ක්ලිප් එවලා තිබ්බා එහි කීපයක්ම මටත්. හැබැයි උන් රූප අදුරගන්න බැරි විදියට දාලා තිබ්බත් පුවතේ කියවුණේ මීරිගම බොන්න එන එවුන්ව ඇන්ටිජන් කරා කියා. ඒකත් හා කියමුකෝ.
මේ පපේ නිවුස් කාරයෝ කිව්වද කොතැනවත් අද දවසේ එතැනදි ඇන්ටිජන් පර්ක්ෂාව අහවල් ප්‍රමාණයකට කරා එයින් මෙපමණ ගණනක් පොසිටිව් කියන එක. මිනිසෙකුට වැදගත් වන්නේ ඒ ටික නෙමේද?

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම