බත් මුල් බැදලා දාන්න කඩවල් නැද…

, , Leave a comment

බත් මුල් බැදලා දාන්න කඩවල් නැද්ද මි්රිගම අවට.කැම රසට තියෙනවා.10 ..15 දා ගන්න තිබුනොත් අැති

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම