බන්ධනාගාර දේපාර්තුමේන්තුවේ එල්…

, , Leave a comment

බන්ධනාගාර දේපාර්තුමේන්තුවේ එල්ලුම් ගහ ප්‍රදර්ශනය සහ අනෙකුත් රාජ්‍ය ආයතන වල ප්‍රදර්ශන කුටි වලින් සමන්විතයි. අද සංගීතය සීරියස්. ඇතුල්වීම රු: 250ක් පමණි. ආරාධනා….

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම