බවි කොල්ලෝ දෙන්නක් ඉන්නවා මීරි…

, , Leave a comment

බවි කොල්ලෝ දෙන්නක් ඉන්නවා මීරිගම.පාරේ ඉදලා අරන් ආවෙි මම.දැන් එයාලා ලස්සනට සුවෙන් ඉන්නවා.හදා ගන්න කැමති අය ඉන්නවා නමි කියන්න ලොකු පිනක්.මට 3ක් ඉන්නවා .ඒකයි දුකින් උනත් දෙන්නේ.එක්කෙනෙක් මාස 4 ක් විතර .අනිත් එක්කෙනාට අවුරුද්දක් විතර ඇති.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම