බ්ලොක් ගල් මැෂිම සමග මික්ෂර් එ…

, , Leave a comment

බ්ලොක් ගල් මැෂිම සමග මික්ෂර් එක විකිණීමට ඇත. මීරිගම මිල 260,000.00.ව්‍යාපාරයක් පටන් ගැනීම සදහා සුදුසු තත්ත්වයෙ ඇත.දුරකථන- 075-7594042

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම