බ්ලොක් ගල් විකිණීමට *️⃣➡️අමතන්…

, , Leave a comment

බ්ලොක් ගල් විකිණීමට
*️⃣➡️අමතන්න 0778486171
*️⃣➡️බාදුරාගොඩ
*️⃣➡️ දිග 13.25 / පළල 3.75 / උස 6.5
*️⃣➡️ රු 48/= ( වැඩපලේ )
*️⃣➡️ ප්‍රවාහන පහසුකම් සපයා දිය හැක

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම