බ්ලොක් ගල් විකිණීමට අමතන්න 077…

, , Leave a comment

බ්ලොක් ගල් විකිණීමට අමතන්න 0778486171
*️⃣ දිග – 13.75″ / පළල 3.75″ / උස 6.5″
*️⃣ මිල රු 64 /= ( වැඩපලේ )

*️⃣ දිග 13.25″ / පළල 3.25″ / උස 6.5 ”
*️⃣ මිල රු 57 /= ( වැඩපලේ )

➡️*️⃣ ප්‍රවාහන පහසුකම් සපයා දිය හැක
අමතන්න 0778486171
*️⃣➡️ බාදුරාගොඩ ( DISSANAYAKE SUPPLIERS )

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම