බ්ලොක් ගල් විකිණීමට ඇත.. ✳️✅ ද…

, , Leave a comment

බ්ලොක් ගල් විකිණීමට ඇත..
✳️✅ දිග :- 13.25″ / පළල :- 3.75″ සහ 4.0″ / උස :- 6.5″
✳️✅ ප්‍රවාහන පහසුකම් සපයා දිය හැක ( එයට සුළු මුදලක් අය කරනු ලැබේ 👌)
✳️✅ බාදුරාගොඩ / මිරිගම
✳️✅ අමතන්න :- 0778486171

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම