බාදුරාගොඩ අලුතින් සාදා නිමකල ක…

, , Leave a comment

බාදුරාගොඩ අලුතින් සාදා නිමකල කාමර 3ක් සහිත බාත් රූම්.එක.සාලය කුස්සිය සහිත පර්.15ක ඉඩම ඉක්මනින් විකිනේ. දිව්ලපිටිය-මීරීගම. ප්‍රදාන පාරට මී.100යි.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම