බාදුරාගොඩ කැප්පිටිවාලන 242 දිව…

, , Leave a comment

බාදුරාගොඩ කැප්පිටිවාලන
242 දිවුලපිටිය මිරිගම බස්මාර්ගයට 500m දුරින් , පර්චස් 25ක ඉඩම ඉක්මනින් විකිණිමට ඇත වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න
0760515140/ 0783956166━

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම