බාන්දුරගොඩ අවට විකිනීමට ඇති ඉඩ…

, , Leave a comment

බාන්දුරගොඩ අවට විකිනීමට ඇති ඉඩම්, මිල, පර්චස් ගනණ සහ දුරකථන අංකය සමග දන්වන්න. ලක්ෂ 30 ට අඩු ඉඩමක් නම් වඩාත් හොඳයි.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම