බාන්ඳුරාගොඩ වත්තේමුල්ලේ පාරේ ක…

, , Leave a comment

බාන්ඳුරාගොඩ වත්තේමුල්ලේ පාරේ කාගේ හරි බෙහෙත් වගයක් හා මුදල් වගයක් බිම තිබී ලැබී ඇත. අයිතිකරුවෙක් සිටී නම් inbox කරන්න.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම