බාරයක් ඔප්පු කිරීම සඳහා මරණයට …

, , Leave a comment

බාරයක් ඔප්පු කිරීම සඳහා මරණයට කැපවූ ගවයකු නිදහස් කිරීමට අවශ්‍යයි. ඒ සඳහා දන්නා කෙනෙකු මීරිගමට ආසන්න ස්ථානයක් සොයා ගැනීමට උපකාර කරන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම