බිනාෂ් ක්‍රන්ට්‍රක්සන් මිරිගම …

, , Leave a comment

බිනාෂ් ක්‍රන්ට්‍රක්සන් මිරිගම 0766016315 මිරිගම ලෝලුවගොඩ Boi ආයෝජන කලාපයේ අලුතින් ආරම්භ කිරීමට නියමිත සුගානෝ ජපන් ආයතනයේ අපේවැඩ ආරම්භය

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම