බිමි මහල හා උඩු මහල බදු දිමට ස…

, , Leave a comment

බිමි මහල හා උඩු මහල බදු දිමට
සමිපත් බැංකුව ඉදිරිපිට
No 79
පස්යාල පාර
මිරිගම
T-0772228232

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම