බිලොක් ගල් තාප්පයක් බැදිිමට බ…

, , Leave a comment

බිලොක් ගල් තාප්පයක් බැදිිමට බාසුන්නැහේ කෙනෙකුගේ සේවය ඉක්මනින් අවශ්යයි.
දවස් පඩි හෝ කොන්තරාත් කුුමයට
කථාකරන්න.
වෙිියන්ගොඩ කලගෙඩිහේන දංවිලානෙ වැඩෙිි තියෙන්නෙ.
071 454 37 37

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම