බෝපිටිය නිස්කලන්ක පරිසරයක පර්…

, , Leave a comment

බෝපිටිය නිස්කලන්ක පරිසරයක පර්චස් 80ක නිරවුල් ඔප්පු සහිත ඉඩමක් ඉතා ඉක්මනින් විකිනීමට ඇත.පර්ච් 1ක් 90000/=
Tel:-+393491151982(only whtsapp)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම