භාවිතා නොකල low PV 3kW hybrid …

, , Leave a comment

භාවිතා නොකල low PV 3kW hybrid වර්ගයේ off-grid inverter එකක් විකිනීමට ඇත.
Output continuous power – 3000W
peak power – 6000W
Battery voltage – 24V
built-in AC charger – 25A
built-in solar charger – 50A (MPPT)
Power factor – 1.0
PV operating voltage – 36v-80v
Max solar wattage – 1200W

Location – හිරිවල
මිල රු 100000.00
වැඩිදුර විස්තර සඳහා 0718458428 අමතන්න

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම