මගේ හස්බන්ඩ්ගේ මුදල් පසුම්බිය …

, , Leave a comment

මගේ හස්බන්ඩ්ගේ මුදල් පසුම්බිය (Shanuka Abayasinghe)අද දින මීරිගමදී නැතිවී ඇත.
ඒ ගැන යම් තොරතුරක් ලැබුනොත් කරුණාකර 0714860560 මෙම අංකයට දැනුම් දෙන මෙන් කරුණිකව ඉල්ලමි.(A A S M අභයසිංහ)😞

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම