මම මීරිගම පොත් කඩය කින් DVD 2…

, , Leave a comment

මම මීරිගම පොත් කඩය කින් DVD
2 ගත්ත එකක් Rs 60 ගානෙ
පසුවදා නැවත ගියා තව 2ක් මදි වෙලා
එ පැකට් එකෙන් ම 2 ක්දීල කීවෙ දැන් එකක් Rs150
කියල ඒක අලුත් ගානලූ
හැබැයි
දුන්නෙ පරන පැකට් එකෙන් මයී
ඕව කැත වැඩ

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම