මරණයෙන් නිදහස්ව ජීවත් වෙන්න අය…

, , Leave a comment

මරණයෙන් නිදහස්ව ජීවත් වෙන්න අයිතිය ලැබූ සුද්දි බබා දැන් විඳින 🥰ජීවිතය …… බලන්න එයාගෙත් ආදරය💖 එදා හොයාගන්න බැරි වුනා නම් මේ ආදරය එයාට අද නෑ… පිං ඇඩිමින් ඇතුළු සැමටම 🥰

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම