මසකට කාමරයක් කුලියට අවශ්‍ය කර …

, , Leave a comment

මසකට කාමරයක් කුලියට අවශ්‍ය කර ඇත.
මීරිගම….
යාපලාන,බොකල ගමින් නම් ඉතා සුදුසුය….
0772343490( සජිත්)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම