මාඔය කොමලියට යාබදව හෝටලයකට ඉතා…

, , Leave a comment

මාඔය කොමලියට යාබදව හෝටලයකට ඉතාමත් සුදුසු අගනා ඉඩමක්…..

මීරිගම මැතිවරණ කොට්ටාශයේ නාල්ල මන්චිකඩේ මන්සන්දියට නුදුරින් මාඔයට යාබදව අගනා පොල් ඉඩම…. හෝටලයකට ඉතාමත් සුදුසු මනරම් දර්ශනයෙන් යුතු…
අක්කර හතර හමාරක ඉඩම….
රුපියල් කෝටි 10 …. ( මිල සාකච්ඡා කරගත හැක)
දු: අන්ක: 0773522512 වසන්ත

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම