මාවීහේන වැව 🗻 මීරිගම highway …

, , Leave a comment

මාවීහේන වැව 🗻 මීරිගම highway entrance එක ළගින් දකුණට තිබෙන මාවීහේන පාරේ 1km පැමිණීමෙන් ළගා විය හැකි. සුන්දර පරිසරයක පිහිටා ඇත. සුන්දරත්වය පමණක් විඳ පැමිණ යන්න 💚දිය නෑමට සුදුසුයි, ගම් වැසියෙකු සමග යන්න

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම