( මාස 03ක වගකීමක් සමග.. මෙරට ප…

, , Leave a comment

( මාස 03ක වගකීමක් සමග.. මෙරට පාවිච්චි කර නොමැත. )
# අවශ්‍ය පරිදි පරික්ශා කර බලා මාස 03ක වගකීමක් සමග රැගෙන යා හැක..
# අඩුපාඩු නොමැත..
# විස්තර කියවා බලා ඇමතුමක් මගින් විමසන්න
All Kinds Of Computer Accessories And CCTV Accessories.
SAY IT Solutions
No 15 Ground Floor, Commercial Complex, Mirigama
Call +94 77 722 5888
+94 71 304 7530

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම