මාස 10 ක දැවැන්ත වැඩ පිළිවෙලක්…

, , Leave a comment

මාස 10 ක දැවැන්ත වැඩ පිළිවෙලක් එක්ක Geography තිතටම ගොඩදාගමු…

* වෙනස්ම ඉගැන්වීම් ක්‍රමවේදයක් ඔස්සේ සෑම විෂය ඒකකයක්ම ආවරණය

* සෑම විෂය ඒකකයකටම අදාළ අනුමාන සහ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කිරීම.

* විභාග ඉලක්ක බහුවරණ ප්‍රශ්න 1000 කට වඩා ආවරණය කරන ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව.

* අනුමාන සහ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර ඇතුළත් ප්‍රශ්න පත්‍ර 100 කට වඩා ආවරණය

මේ ඔක්කොමත් එක්ක ඔයා 2023 ඔක්තෝම්බර් මාසෙ උසස් පෙළ විභාගයට වාඩි වෙන්නෙ 200% ක් සන්නද්ධ වෙලා…

ඉතින් ලෝකය විනිවිද දකින්න ඕනෙ විෂයක් රැල්ලට වනපොත් කරන ගිරා පෝතකයෙක් නොවී විෂය හරියට දකින්න එන්න..

පන්තියට සම්බන්ධ වීම සදාහා පහත whatssapp ගිනුමට

* ඔබේ නම
* ඔබේ පාසල කෙටි පණිවිඩයක් ඔස්සෙ යොමුකරන්න.
http://wa.me/+940774110676?text=

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම