මා ලග සම්බා වී ගෝනියක් ඇත.. මට…

, , Leave a comment

මා ලග සම්බා වී ගෝනියක් ඇත.. මට ලබන කන්නයේ වැපිරීමට නාඩු වී ගෝනියක් උවමනා කර ඇත…
මේ කන්නයේ නාඩු බිත්තර වී වලින් වපුරපු කෙනෙක් සිටීනම් දැනුවත් කරන්න…
0779035326 වේවැල්දෙනිය

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම