මිගමු-මිරිගම ප්‍රධාන පාරට 150m…

, , Leave a comment

මිගමු-මිරිගම ප්‍රධාන පාරට 150m නුදුරින් වරාදල..මිරිගම high way හුවමාරුවට 14km.පර්චස් 24 ඉඩමක් (කුඩා නිවස) විකිණීමට.. මිල සාකච්ඡා කර ගත හැක ..විමසිම් 0729826149..
ලක්ෂ 5500000යි..

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම