මියගිය කෙනෙක් වෙනුවෙන් දානයක් …

, , Leave a comment

මියගිය කෙනෙක් වෙනුවෙන් දානයක් බාරගැනීමට පන්සලක් හරි ආරාමයක් හරි ඒ සදහා සුදුසු ස්තානයක් තියෙනවද මීරිගම අවට….(බාරගත් දානවලට අමතරව දීමට හොයන්නේ)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම