මිරිගමට 3km දුරින් කාමර 2ක් සහ…

, , Leave a comment

මිරිගමට 3km දුරින් කාමර 2ක් සහිත perch 10 ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇත. ලක්ෂ 30 කි. විමසන්න 0770133139

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම