මිරිගම අධිවේගී පිවිසීමට 2km දු…

, , Leave a comment

මිරිගම අධිවේගී පිවිසීමට 2km දුරින් මිරිගම අලව්ව කාපට් බස් මාර්ගයට 300m දුරින් පර්ච් 200 ඉඩම සම්පූර්ණ හෝ කොටස් වශයෙන් # පර්ච් 15 පර්චසය 80000/= සිට ඉහළට
# පර්ච් 50 පර්චසය 70000/= සිට ඉහළට
# පර්ච් 80 පර්චසය 65000/= සිට ඉහළට
0775991001

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම