“මිරිගම අපි “ගොඩක් ස්තුතියි ….

, , Leave a comment

“මිරිගම අපි “ගොඩක් ස්තුතියි .අපේ නව ව්‍යාපාරය වු “නාන් House (“නාන් රොටි )වෙත ලබාදුන් වෙළෙඳ ප්‍රචාරනය ගැන.”මිරිගම අපි” මිරිගම ජනතාවට වටිනා සම්පතකි 😍😍😍

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම